South Africa: North West

Capital City: Mafikeng
Population: 3 200 900
Languages: Tswana, Afrikaans

Angus Breeders: 26


www.comresafaris.co.za

 

 

Breeders in North West

BLIGNAUT, J.D.

BLIGNAUT, J.D. Eienaar: Basie Blignaut Stoetnaam|Stud name: JAMBE Posbus 28, PIET PLESSIS, 8621 Selfoon 082 338 8441 (Basie) Selfoon 083 411 7706 (Mariëtte) Faks 086 667 6569 jambe@webmail.co.za (Swart en Rooi Angus)


BLIGNAUT, J.G.

BLIGNAUT, J.G. Eienaar: Geo Blignaut Stoetnaam|Stud name: GENA Posbus 96, PIET PLESSIS, 8621 Tel (053) 984 0048 H Tel (053) 984 0024 W Faks (053) 984 0046 Selfoon 084 581 2805 geba@lantic.net (Rooi en Swart Angus)


BONANZA ANGUS

BONANZA ANGUS Eienaar: JP vd Merwe Stoetnaam|Stud name: KYKUIT Posbus 366, WOLMARANSSTAD, 2630 Tel 018 596 1963 Selfoon 073 232 4773 (Swart Angus)


CAMPHER, L.E.

CAMPHER, L.E. Eienaar: Loutjie Campher Stoetnaam|Stud name: LOUMOTTA Posbus 241, VENTERSDORP, 2710 Tel (018) 264 2604 Faks (018) 264 2035 Selfoon 082 255 3037 campherl@gmail.com (Rooi Angus)


CAMPHER, R.P. & LE

CAMPHER, R.P. & LE Eienaar: Louren Campher Stoetnaam|Stud name:ROELOU Posbus 349, KOSTER, 0348 Tel & Faks (014) 543 9161H Faks (014) 543 9074 Selfoon 082 926 3418 (Louren) louren@nwisp.co.za (Rooi en Swart Angus)


COETZEE, J.H.

COETZEE, J.H. Eienaar: Jan Coetzee Stoetnaam|Stud name: AVONDSTER Posbus 420, SANNIESHOF, 2760 Faks 086 671 8920 Selfoon 083 983 7826 weltevrede1@mweb.co.za (Rooi Angus)


DE BEER, C

DE BEER, C . P . Posbus 6037 BAILLIE PARK, 2526 Kudd ekenmerkletters: CPB Voorvoegsel: Chrisandi Lidnommer: 548247AAN Tel & Faks (018) 297 0746 Selfoon 082 771 0087 Chrisandi@safrico m .co.za (Rooi en Swart Angus)


DE KOCK JD (SIAS)

DE KOCK JD Eienaar: Sias de Kock Stoetnaam|Stud name: MOIRTON Posbus 294, Bloemhof 2660 Tel & Faks (053) 441 3786 Selfoon 082 896 0155 siasdekock@vodamail.co.za


DELPORT PF & HL

DELPORT PF & HL Eienaar: Piet Delport Stoetnaam|Studname: HIDE-A-WAY’S Posbus 112, SCHWEIZER RENEKE, 2780 Piet: 082 550 7847 Hendrik: 082 222 4269 piet.delport@vodamail.co.za (Rooi Angus)


DELPORT, J.P.

DELPORT, J.P. Eienaar: Kobus Delport Bestuurder: Mari Delport Stoetnaam|Stud name: MAKOJALO Posbus 1155, POTCHEFSTROOM, 2520 Tel (018) 297 6002 Plaas Tel (018) 297 3666 W Faks (018) 293 0157 Selfoon 083 627 8131 kobus@bkdo.co.za (Swart en Rooi Angus)


DU PLESSIS, P.J.

DU PLESSIS, P.J. Eienaar: Flippie du Plessis Stoetnaam|Stud name: FLIPSTA Posbus 458, COLIGNY, 2725 Tel (018) 011 0275W Selfoon 082 899 7237 flipsta@webmail.co.za (Rooi & Swart Angus)


ERNST M.J.

ERNST M.J. Stoetnaam|Stud name: BONISA Posbus 2082, KLERKSDORP 2570 Tel 018 451 1188 | 018 4511005 Selfoon 082 075 3541 | 082 773 0323 mjernst@hotmail.co.za pfernst1@gmail.com


HATTINGH, A.M.H.

HATTINGH, A.M.H. Eienaar: Mark Hattingh Stoetnaam|Stud name: REDHAT’ PO Box 13, Wannamal 6505 Western Australia Tel +61419399557 mark@amhattingh.com.au (Red and Black Angus)


HEJAMA ANGUS

HEJAMA ANGUS Eienaar: Hennie Stoetnaam|Stud name: JAMAJAN Posbus 1, WOLMARANSSTAD 2630 Sel: 084 491 0857 brakpakpantrust@webmail.co.za Rooi & Swart Angus


HENTIQ 1488 PTY LTD

HENTIQ 1488 PTY LTD Eienaar: Tollie Swanepoel Stoetnaam|Stud name: MONUMENT Posbus 376, LICHTENBURG 2740 Tel: 018-632 9470 (plaas) 018-632 9470 (besigheid) Faks: 018 632 9470 Sel: 084 491 1963 hentiq1488@live.com


JANSEN VAN VUUREN, S.H.

JANSEN VAN VUUREN, S.H. Eienaar: Stefan van Vuuren Stoetnaam|Stud name C’ESTSIBON Posbus 323, HARTBEESFONTEIN, 2600 Tel & Faks (018) 4511141 Selfoon 083 561 6183 shjansenvanvuuren@gmail.com (Swart & Rooi Angus)


JORWET ANGUS STOET

JORWET ANGUS STOET Eienaar: Hennie de Wet Stoetnaam|Stud name JORWET Posbus 531, POTCHEFSTROOM, 2520 Tel (018) 291 1125 Plaas Tel (011) 371 8899 W Faks 086 505 5457; Selfoon 082 495 5045 (Hennie) johan.jordaan@fnbcommercial.co.za (Rooi en Swart Angus)


MAHNE & MAHNE BK

MAHNE & MAHNE BK Eienaar: Hendy Mahne Stoetnaam|Stud name GRASLAAGTE Posbus 62, LICHTENBURG, 2740 Tel & Faks (018) 632 9753 Selfoon 076 309 9212 hendy@nwisp.co.za (Rooi Angus)


MAWIL STOETERY

MAWIL STOETERY Eienaar: Marian de Kock Stoetnaam|Herd: MAWIL Posbus 1228 POTCHEFSTROOM, 2520 Tel & Faks (018) 291 1514 Selfoon 082 950 4358 mjdekock@iafrica.com mariandekock@iafrica.com (Rooi Angus)


MULDER, J

MULDER, J . T . Posbus 715 SCHWEIZER - RENEKE, 2780 Kuddekenmerkletters: JTM Voorvoegsel: Ambrosia Lidnommer: 555194AAN Selfoon 082 852 0168 (Rooi Angus) M83


OTTO, H

OTTO, H Eienaar: Hannes|Anneri Otto Stoetnaam|Stud name: HOT Posbus 219, COLIGNY, 2725 Tel & Faks (018) 673 0212(H Otto) Faks (Anneri Otto) 086 511 5941 Selfoon 082 577 0428 082 805 0005(Anneri) anneri@lantic.net Swart Angus


PREECE, R.D. (PTY) LTD

PREECE, R.D. (PTY) LTD Eienaar: David Preece Stoetnaam|Stud name: PREESTAR Posbus 117, COLIGNY 2725 Tel 018 673 0069 Selfoon 082 553 3264 davepreece@telkomsa.net (Rooi Angus)


ROYALLY ANGUS

ROYALLY ANGUS Eienaar: Isak Stoetnaam|Stud name: ROYALLY Posbus 142, DELAREYVILLE 2770 Selfoon 083 2976142 isak@mtnloaded.co.za (Swart Angus)


VAN DIJK, W

VAN DIJK, W Eienaar: Wynand van Dijk Stoetnaam|Stud name: ESPERANZA P.O. Box 197, COLIGNY 2725 (031) 785 1511 W Fax (031) 785 1471 Cellular 082 561 1186 esperanza.angus@gmail.com (Red Angus)


VOSLOO, I

VOSLOO, I . J . Posbus 292 VRYBURG, 8600 Kuddekenmerkletters: JV Voorvoegsel: Vossies Lidnommer: 94334AAN Tel (053) 927 1370H (053) 927 4333W Faks (053) 927 4335 Selfoon 073 521 4755 ivosloo@arc.agric.za VAT# 4160115319 (Rooi Angus) V88


VOSLOO, J.F.

VOSLOO, J.F. Eienaar: Janke Vosloo Stoetnaam|Stud name: ANVOS Posbus 4027, VRYBURG, 8600 Tel & Faks (053) 927 4977 Selfoon Janke 082 7334762 Selfooon Gesina 0827744784 anvosangus@gmail.com anelvosloo@yahoo.com (Rooi en Swart Angus)Back to Top  |  Back to previous page