Poland: Silesian

Capital City: Katowice
Population: 4 676 983
Languages: Polish

Angus Breeders: 2

To be the exclusive advertiser
on this page - contact

mrangus@angusbreeder.net
 

 

 

Breeders in Silesian

CELINA I JACEK KLIMZA.

CELINA I JACEK KLIMZA Address: ul. Topolowa 4 Łagiewniki Wielkie 47-772 Pawonkow. Tel. 609 736 066


MAREK PIĄTEK GOSPODARSTWO EKOLOGICZNE "NA DOLACH"

MAREK PIĄTEK GOSPODARSTWO EKOLOGICZNE "NA DOŁACH" Address: ul. Leśna 2, 42-286 Koszęcin. Tel. 696 066 232Back to Top  |  Back to previous page